Perihal Kostum Pekerja

Konveksi Jakarta Surewi Uniformijiet huma mehtiega f’bosta skejjel. L-uniformijiet ta ‘l-iskola jvarjaw minn T-shirt ta’ harga standard ghal rekwiziti rigoruzi ghal bosta oggetti ta ‘uzu formali fi skejjel privati. L-uniformijiet tal-iskejjel huma f’posthom ukoll f’hafna skejjel pubblici. Pajjizi b’uniformi obbligatorji fl-iskejjel jinkludu l-Gappun, il-Korea t’Isfel, ─Žong Kong, it-Tajlandja, l-Indja, l-Awstralja, U.A.E, Singapor, Filippini u xi skejjel fit-Tajwan, New Zealand, Afrika t’Isfel, Indonezja u Renju Unit. F’xi pajjizi, tipi uniformi jvarjaw minn skola ghal skola, izda fir-Renju Unit, hafna studenti ta ‘bejn il-11 u s-16 jilbsu gakketta, qliezet u qliezet formali ghal subien u blouse, qliezet u qliezet, dublett jew kulott ghall-bniet. Ir-rabtiet se jkollhom mudell issettjat jew logo rrakkmat ghall-iskola, u gkieket normalment igorru badge fuq il-but tas-sider bl-isem ta ‘l-iskola, armar, u motto jew emblema. Perihal Kostum Pekerja

Perihal Kostum Pekerja Il-gkieket qed jinbidlu f’hafna skejjel permezz ta ‘gkieket tas-sweat li jkollhom il-badge tal-iskola. It-tfal f’hafna mill-iskejjel primarji ta ‘l-istat tar-Renju Unit ghandhom pupa uniformi u / jew polo shirt bl-isem u l-logo ta’ l-iskola. Minn madwar 1,800 sa wara t-Tieni Gwerra Dinjija, id-diplomatici mill-bicca l-kbira tal-pajjizi (u ta ‘spiss ufficjali gholja mhux militari generalment) wdu uniformijiet ufficjali f’okkazjonijiet pubblici. Dawn l-uniformijiet issa huma mizmuma minn ftit servizzi diplomatici, u rarament jintlibsu. L-uniformi tal-habs hija kwalunkwe uniformi li tintlibes minn individwi mlahhqin f’habs, habs jew facilita simili ta ‘detenzjoni. Il-bicca l-kbira, jekk mhux kollha, it-timijiet sportivi wkoll jilbsu uniformijiet, maghmula fil-kuluri distintivi tat-tim. Fl-isports individwali bhal tennis u golf, il-plejers jistghu jaghzlu kwalunkwe disinn tal-hwejjeg permess mir-regoli tal-kompetizzjoni. Biex tevita l-konfuzjoni (ghal ufficjali, plejers u fannijiet) li tista ‘tirrizulta minn zewg timijiet li qeghdin jopponu bl-uniformijiet (kits) b’kuluri simili, it-timijiet ghandhom varjazzjonijiet differenti ghal loghob “home” u “away”, fejn tipikament wiehed ikun skur u iehor huwa hafif. Perihal Kostum Pekerja